رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک کودک ۶ ساله در شهر «سن‌آنتونیو» به ضرب پلیس کشته شد.