رویترز گزارش داد، تعداد این ساخت و سازها در دریای چین جنوبی توسط دولت پکن مشابه با گزارش ارائه شده اوایل ماه جاری میلادی از سوی اندیشکده‌ای آمریکایی است.

چین در برخی از جزایر و صخره‌های واقع در دریای چین جنوبی که در کنترلش است، دست به ساخت و ساز زده که شامل ایجاد فرودگاه می‌شود و این زنگ خطری برای همسایگانش و واشنگتن محسوب می‌شود.

پکن می‌گوید، این اقدامات نوعی کمک به سرویس‌های بین‌المللی نظیر امداد و نجات در دریا است اما تاکید کرده که این فعالیت‌ها با اهداف نظامی نیز هستند. چین همچنین گفته که می‌تواند هرکاری که بخواهد در این منطقه انجام دهد.

در گزارش جدید دولت پکن که در وبسایتی تحت نظارت مرکز آمار و داده‌های ملی دریایی این کشور و بخش برون مرزی روزنامه خلق منتشر شده، آمده است که دولت پکن حضور نظامی خود در منطقه را افزایش داده و این اقدامی منطقی در جزایر تحت نظارت و کنترل منطقی است.

جدا از ساخت راداری بزرگ که معلوم نیست آیا بیشتر از یک مورد است یا خیر، ساخت و سازها در سال جاری میلادی شامل تاسیسات انبارهای زیر زمینی و ساختمان‌ها نیز می‌شود.

در ادامه این گزارش همچنین به مساله افزایش گشت‌های نظامی در منطقه اشاره شده اما نوع آنها ذکر نشده است.

منطقه آبی دریای چین جنوبی میان ویتنام،‌ مالزی، برونئی، مجمع الجزایر فیلیپین و تایوان مورد مناقشه است.