اسکای نیوز گزارش داد، به گفته مقامات امنیتی افغانستان این انفجار در منطقه‌ای در کابل در نزدیکی مجتمع وابسته به سازمان امنیت ملی رخ داده و احتمالا تلفاتی هم داشته است.

هنوز عامل انفجار مشخص نیست. این انفجار در ورودی اداره ملی مجتمع امنیتی رخ داد.