محمدحسن آصفری، از اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب موسوم به جمنا و نماینده اصولگرای مجلس هشتم درباره پیشنهاد آل اسحاق برای تشکیل اتاق فکر مشترک با اصلاح‌طلبان گفت: اطلاعی از طرح چنین بحثی در جبهه مردمی نیروهای انقلاب ندارم.

 

او با بیان اینکه آل اسحاق نظر شخصی خود دراین‌باره را  بیان کرده گفت: تشکیل اتاق فکر درصورتی‌که برای مسئله معیشت، اقتصاد و حل معضلات مردم صورت گیرد، مفید است، اما سنخیتی بین دو گروه سیاسی وجود ندارد. اصلاح‌طلبان هنوز مشخص نکردند که برای اصلاح چه چیزی تلاش می‌کنند و تا مواضع خود را شفاف نسازند، اتاق فکر و گفت‌وگو بی‌معنا است.

 

این عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب در ادامه یادآور شد: اصلاح‌طلبان در ابتدا باید اصلاحات را معنا کنند، سپس صحبت از تشکیل اتاق فکر به میان آید، در این شکل و شرایط موجود اتاق فکر بدون معنا و مفهوم است زیرا درباره بسیاری از آرمان‌ها و ارزش‌ها امام اصلاح‌طلبان موضع مشخصی ندارند و در خصوص سال ۸۸ هم اظهارنظر شفافی بر زبان نیاورده‌اند.

 

نماینده اصولگرا مجلس هشتم در خصوص عدم استقبال از تشکیل اتاق فکر نیز تصریح کرد: هدف از اتاق فکر باید مشخص شود و تا زمانی که این اتفاق نیفتد و اصلاح‌طلبان در رابطه با موضوعاتی که مورداشاره قراردادم، اعلام موضع نکنند چنین کارهایی بدون معنا و مفهوم تلقی می‌شود.

 

آصفری درباره موضع جبهه مردمی نیروهای انقلاب در این رابطه اظهار داشت: در رابطه با موضع جمنا خبر ندارم و برای صورت گرفتن گفت‌وگو این پیش‌شرط‌ها باید وجود داشته باشد.

 

وی در این رابطه که به دنبال وحدت با اصلاح‌طلبان هستید یا خیر، بیان کرد: کسی با انسجام در کشور مخالفتی ندارد، اما همان‌طور که اشاره کردم تا زمانی که اصلاح‌طلبان شفاف مواضع خود را مشخص نکردند، گفت‌وگو ثمره‌ای به دنبال ندارد بنابراین لازم هم نیست