وزیرامور خارجه کشورمان دوسالی بود که به صورت جدی ایده  تغییرات در ساختار وزارت خارجه را دنبال می‌کرد و در این چارچوب جلسات متعددی را در درون این وزارت خانه در سطوح مختلف جهت تحقق این ایده در راستای چابک سازی دستگاه دیپلماسی کشور برگزار کرد .

او سپس بعد از اخذ  نظرات کارشناسی در داخل و خارج از این وزارت خانه در مورد این طرح و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از روز گذشته دستور اجرایی شدن آغاز تغییرات ساختار جدید وزارت خارجه را به بدنه این وزارت خانه ابلاغ کرد .

 سخنگوی وزارت  امور خارجه کشورمان در همین ارتباط در پاسخ به سوال ایسنا در مورد روند اجرایی شدن تغییر ات ساختار در وزارت خارجه که اخیرا  و در دو مرحله  به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز رسید، گفت : آقای دکتر ظریف دستور اجرایی شدن این تغییرات را روز گذشته  صادر کرد .

بهرام قاسمی بابیان این که  تغییرات ساختار در وزارت خارجه  مراحل نهایی خود را برای اجرایی شدن کامل طی می‌کند،  اظهار کرد : طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان این ماه روند اجرایی شدن  این تغییرات به اتمام خواهد رسید .

وی با بیان این که این تغییر ساختار در راستای چابک سازی این وزارت خانه و با هدف کاهش سطوح لایه های مدیریتی و پیشبرد  هرچه  بهتر وظایف دستگاه دیپلماسی کشور انجام می شود، تاکید کرد: در کنار تغییر ساختار ،تغییراتی نیز در چیدمان وزارت خارجه و مدیران صورت می گیرد .

وی همچنین با بیان این که در ساختار جدید ، ادارات کل دو جانبه  به طور مستقیم زیر نظر وزیر امور خارجه فعالیت می‌کنند گفت : در چارچوب این تغییرات  دو معاونت سیاسی و دیپلماسی اقتصادی در این وزارت خانه ایجاد می شوند و معاونت‌های منطقه‌ای منحل می‌شوند .