در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس زهرا سعیدی به نمایندگی از امضا کنندگان طرح فوق الذکر گفت: در بودجه ۹۶ منبع مالی کافی برای پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد کشور پیش بینی نشده است. این طرح برای پرکردن این خلاء داده شده است که موافقت رئیس مجلس، وزیر تعاون و مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد را نیز دارد.

نماینده مردم مبارکه ادامه داد: بازنشستگان از سر ناچاری دور هم جمع شده و خواهان دریافت حق و حقوقشان هستند. حمایت امروز از بازنشستگان موجب دلگرمی شاغلان برای نگاه مثبت به دوران بازنشستگی شان می شود.

وی اظهار کرد: ۸۵ هزار بازنشسته فولاد کشور که هر کدام سرپرست یک خانواده ۴ نفره هستند منتظر حمایت مجلسند در این طرح منبع مالی مشخص شده که حق بیمه این عزیزان نیز پرداخت شده است.

علی مطهری رئیس جلسه نیز گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روی این طرح کار کارشناسی کرده است.

در ابتدا دو فوریت این طرح به رای گذاشته شد که از ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه، دوفوریت با ۱۳۴ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب نشد، سپس یک فوریت این درخواست به رای گذاشته شد که از ۲۲۵ نماینده حاضر، این درخواست با ۱۳۳ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع  به تصویب رسید.

همچنین نمایندگان مجلس با در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به طرح یک فوریت اصلاح تبصره بند ب ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه که در خصوص قنوات است، موافقت کردند. این طرح با ۶۰ امضا تهیه شده که از ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۴ نماینده با در اولویت قرار گرفتن آن موافقت کردند.