فریدون الله‌یاری پیرامون اخباری در ارتباط با نشست ۳۳ پل و قوس یافتن بخشی از سقف اتاقک‌های آجری آن اظهار داشت: وقوع چنین اتفاقی را تکذیب می‌کنیم، این قوس‌ها حداقل مربوط به ۴۰ تا ۵۰ سال یپش است و تازگی ندارد.

وی با بیان اینکه این قوس پس از نشست پل در آن سال‌ها ایجاد شده است، افزود: در آن سال‌ها عبور و مرور ماشین‌های سنگین مانند تریلی و کامیون از روی ۳۳ پل را شاهد بودیم که احتمالا در نشست یا اشکالی در این بخش از پل نقش داشته است.

مرمت غیر اصولی شکست های ۳۳ پل موجب ایجاد انحنا شده است

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان با تاکید بر اینکه به طور طبیعی نشست با ترک و شکست همراه است، بیان داشت: بر این اساس در مرمت‌های انجام شده برای ترمیم شکست‌های ایجاد شده به دلیل عدم توجه کافی انحنایی در این بخش از سقف و دیواره اتاقک‌های ۳۳ پل بوده که تاکنون نیز باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه این قوس اشکالی در ۳۳ پل ایجاد نمی‌کند گرچه باید از نظر فرمی اصلاح شود، اضافه کرد: باید بر این نکته تاکید کنیم که اتفاق جدیدی در این پل رخ نداده است و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، امکان تصحیح این قوس وجود دارد.