برای دادستانی ویژه روحانیت سال ۱۳۹۷، بیش از ۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته اند.

این عدد در بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است. هر پرونده در دادسرای روحانیت چقدر هزینه دارد؟

در این باره نکات زیر قابل تأمل است:

۱ - در این که یک نهاد قضایی باید از بودجه سالانه سهمی ببرد، تردیدی وجود ندارد و دادسرای ویژه روحانیت نیز از این قاعده مستثنی نیست. کسی انتطار ندارد قضات این دادسرا تبرعاً و به طور رایگان در این محکمه قضاوت کنند.

۲ - از مسوولان دادسرای ویژه روحانیت انتظار می رود توضیح دهند چه تعداد قاضی و کارمند در دادگاه ویژه روحانیت فعالیت می کنند و اصولاً چقدر پرونده در سال مورد بررسی قرار می گیرد که لازم است برای رسیدگی به آنها ۳۷ میلیارد تومان بودجه بگیرند؟ به ویژه آن که دادستان روحانیت در قم اخیراً گفته است تعداد پرونده های روحانیون در دادسرای روحانیت کاهش یافته است (و بودجه افزایش).

۳ - تعداد کل روحانیون و طلاب در کشور بین ۱۵۰ الی ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
با این وصف، دادگاه ویژه روحانیت به ازای هر روحانی و طلبه حدود 200 هزار تومان از بودجه عمومی پول می گیرد، این در حالی است که گذر قریب به اتفاق روحانیون و طلاب به دادسرای روحانیت نمی افتد و تنها درصد بسیار بسیار اندکی از آنها درگیر این دادسرای ویژه می شوند. از این رو، می توان گفت که این دادسرا برای رسیدگی به هر پرونده، میلیون ها تومان بودجه می گیرد. نکته اینجاست که بخش قابل توجهی از پرونده ها نیز، چندان پیچیده نیستند و به گفته دادستان ویژه روحانیت غرب کشور، بسیاری از پرونده ها مربوط به سوانح رانندگی است.
مسوولان دادسرای ویژه روحانیت اعلام کنند برای هر پرونده در این دادسرا چقدر از بودجه عمومی هزینه می شود؟

نکته قابل توجه اینجاست که در بودجه سال 1397 برای محاکم و دادسراهای کل کشور 5180 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که حاکی از سرانه 65 هزار تومانی برای هر شهروند ایرانی و کمتر از یک سوم سرانه دادسرای روحانیت است.

شفافیت در بودجه، یک مطالبه ملی است و توضیحات دادستانی روحانیت درباره بودجه دریافتی اش - اگر توضیحی بدهد - می تواند در این راستا ارزیابی شود که ای بسا قانع کننده هم باشد.