برق مجموعه ورزشی آزادی از ساعت ۱۰:۳۰ امروز (شنبه) قطع شده است.

با توجه به این که فدراسیون های زیادی در مجموعه ورزشی آزادی قرار دارند و هم چنین اردوهای تیم‌های ملی نیز در حال‌ برگزاری است، در حال‌ حاضر این فدراسیون‌ها بدون برق به سر می برند.

در مورد علت قطعی برق برخی‌ها می‌گویند به دلیل بدهی و برخی دیگر نیز تعمیرات را عنوان می‌کنند.

هنوز به صورت قطعی دلیل قطعی برق مشخص نیست. در استادیوم آزادی نیز موتور برق روشن کرده‌اند.