وزارت کشور تونس گفت، یگان ملی تحقیق درباره جنایت‌های تروریستی و جنایت‌های سازمان یافته از شناسایی یک باند تروریستی وابسته به القاعده خبر داد.

این باند تروریستی شامل ۹ عضو بود که درشهرهای سوسه، قیروان و منوبه فعالیت می‌کردند.

وزارت کشور تونس در بیانیه‌ای تصریح کرد، تحقیقات انجام شده نشان داد که عناصر این باند با نیروهای تروریستی موجود در مناطق کوهستانی در ارتباط بوده و برای انجام عملیات تروریستی برنامه‌ریزی می‌کردند.

طبق این بیانیه، این نیروهای تروریستی به منظور ادامه تحقیقات در بازداشت به سر می‌برند.