طی بررسی های صورت گرفته و مشاهدات اولیه از بدن کودک آثار جراحت و کبودی ها و... بر روی بدن بی جانش این گمان را در ذهن مسئولین بیمارستان می اندازد که فوت مشکوک است.

گفته می شود نامادری از همان روز در بازداشت به‌سر برده و جسد برای بررسی های بیشتر به پزشک  قانونی انتقال می‌یابد.

سرانجام سه شنبه ۲۸ آذر پس از ۲روز جسداین کودک جهت خاکسپاری به پاشاکی لاهیجان منتقل شده و دفن می شود و دیروز پنجشنبه مراسم سوم این کودک بوده است.

هنوز اطلاعات دیگری ازاین پرونده در دست نیست.