مجتبی جباری که ابتدای فصل با هزار امید و آرزو برای طرفداران استقلال به جمع بازیکنان منصوریان اضافه شد، هنوز که هنوز است حتی با حضور شفر نیز تکلیف مشخصی ندارد. این روزها بیش از پیش صدای جدایی مجتبی در گوش هواداران استقلال پیچیده است. صدایی که حتی نوری، سخنگوی هیئت‌مدیره استقلال نیز آن را به نوعی به گوش همه رسانده. چرا که او در مصاحبه خودش درباره وضعیت جدایی جباری گفته: ‹‹ فکر نمی کنم نیازی به حضور جباری داشته باشیم هرچند من برای ایشان احترام زیادی قائل هستم و او را یکی از بازیکنان تاریخ باشگاه استقلال می ‌دانم. اگر نیاز به مغز متفکر باشد جپاروف دارد این کار را انجام می دهد. البته نوری دقایقی پیش گفت او هرگز نگفته جباری از استقلال می رود! ››