مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه در این ملاقات با تاکید بر ضرورت نقش آفرینی سازمان ملل در حل بحران های منطقه ای، اقدامات ایران برای کمک به حل بحران سوریه، به ویژه در زمینه های معطوف به مسائل انسان دوستانه را تشریح کرد.

نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل نیز گزارشی از دور هشتم مذاکرات دولت و معارضه سوریه در ژنو و اقدامات در دست برنامه ریزی سازمان ملل برای ادامه گفت‌وگوهای سوری - سوری ارائه کرد.