محمد سعیدی اعلام کرد: با ورود این شناورها، رتبه ناوگان ملی کشتیرانی در دنیا به ۱۶ ارتقا می‌یابد.شناورهای کانتینری جدید که به ناوگان ملی کشتیرانی ملحق شود باعث افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت کانتینری کشور می‌شود.

وی با بیان این‌که فروردین 97 یک فروند کشتی کانیتنری و در مجموع ۴ فروند سال آینده تحویل کشتیرانی می‌شود، افزود:‌با این شناورها ، ظرفیت ناوگان کشتیرانی به ۱۵۰هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: با این کار رنکینگ کشتیرانی در دنیا نیز بهتر می‌شود،‌به طوریکه از رتبه ۲۰ کنونی به رتبه ۱۶ صعود خواهیم کرد.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که گفته بودید "در یک برنامه ۵ ساله کشتیرانی تبدیل به ۱۰ شرکت برتر دنیا خواهدشد،" بیان کرد:‌ با تحویل گیری شناورهای جدید در سال آینده به دنبال تحقیق همین برنامه هستیم.

وی با بیان این‌که امیدواریم با برنامه‌ریزی صورت گرفته و آماده شدن شرایط بانکی و فاینانس جزو ۱۰ شرکت برتر دنیا خواهیم شد، اظهار کرد:‌ برنامه‌ توسعه آینده ناوگان کشتیرانی با اتکا به توان داخلی و خارجی در دستور کار قرار دارد.