اتحادیه جهانی دوچرخه سواری اعلام کرد تست دوپینگ یک رکابزن دیگر از ایران مثبت شده است و آیدین علیاری، رکابزن جوان ایران نامش در بین نفراتی که تست‌شان مثبت شده قرار گرفت.

ماده مصرفی این رکابزن تستسترون اعلام شده است.

مدتی پیش اتحادیه جهانی دوچرخه سواری نام محمود رسولی را اعلام کرد و در یک ماه اخیر این دومین رکابزن از ایران است که نامش از سوی اتحادیه جهانی اعلام می‌شود.