سید علی اکبر کلانتر در جمع فعالان اقتصادی استان با انتقاد از کم کاری و کوتاهی بانک ها در حمایت از تولید و صنعت استان اظهار داشت: از بانک های استان می‌خواهیم که در این زمینه و اهدافی که دولت دارد در تزریق منابع کمک کنند.

وی با اشاره به سهم اشتغال صنعتی استان یزد ادامه داد: یزد به عنوان یک استان صنعتی و معدنی در سطح کشور شناخته شده است اما اینکه با صنعت و استان و تولید کننده چنین رفتار و برخوردی صورت بگیرد شایسته یک استان صنعتی نیست.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه امروز بسیاری از طرح ها با پیشرفت ۹۵ درصدی معطل اندکی نقدینگی برای تولید و ایجاد اشتغال است، افزود: تزریق منابع مالی و بانکی می تواند بسیاری از مشکلات این صنایع را برطرف کرده و از رکودی که دامن تولید را گرفته، رهایی بخشد.

وی با تاکید بر اینکه اکثر صنایع استان کوچک و متوسط هستند و از رکود خارج نشدند، تصریح کرد: در شش ماه گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از سوی بانک ها جذب شده و اگر این اعتبارات به صنعت استان تزریق شود، ۲۷ هزار شغل ایجاد می شود.

کلانتر تاکید کرد: اگر منابعی که به صورت سپرده جذب می شود در سطح استان برای تکمیل طرح ها مصرف شود در ایجاد اشتغال موثر است و بخشی از بیکاران را به اشتغال می رساند.

وی بیان داشت: مشکل مالی و نقدینگی، مشکلات مالیاتی، معوقات بانکی، وضعیت فعلی فضای کسب و کار و تحریم های بانکی و مشخص نبودن قیمت ارز از دیگر مشکلات بخش تولید هستند که باید به آن‌ ها توجه ویژه‌ای کرد تا رفته رفته مشکلات کم شود.