مسعود شفیعی، رییس سازمان نقشه برداری کشور به خبرآنلاین گفت: برای پایش تغییرات پوسته زمین در تهران دستکم ۲۹دستگاه ژئودینامیک نیازداریم در حالیکه فقط یک ایستگاه فعال در تهران داریم!

او افزود: ‌اگرچه نمی توان زمین لرزه را پیش بینی کرد اما می توان از برخی داده ها، به عنوان پیش نشانگر درباره احتمال وقوع زلزله در مناطق مختلف استفاده کرد

شفیعی ادامه داد: رای استفاده از داده های ایستگاه‌های سازمان نقشه برداری کشور در بررسی احتمالات زلزله، باید تعداد این ایستگاهها و نیز فاصله قرائت ایستگاهها را افزایش دهیم؛ این امر با تجهیزات فعلی امکان پذیر نیست

رئیس سازمان نقشه برداری در پایان گفت:‌ برخی داده های ایستگاههای ما در نزدیکی کانون زلزله در استان کرمانشاه معنادار است و نمی توان از کنار آنها به سادگی عبور کرد