رای گیری به منظور انتخاب یک عضو برای اضافه شدن به هیات رییسه فدراسیون فوتبال با حاشیه های فراوانی همراه بود. در پایان این رای گیری که با پیروزی محمود اسلامیان به پایان رسید، تعدادی از اعضای مجمع و جمعی از نماینده های شهاب عزیزی خادم نسبت به نحوه رای گیری و به خصوص نحوه شمارش آرا که متفاوت با دیگر انتخابات مشابه بود به شدت معترض بودند و فدراسیون را متهم به تقلب در انتخابات کردند.

این عده معتقد بودند که نحوه شمارش آرا باید مثل همه مجامع دیگر روی تخته و در مقابل دید همه اعضای مجمع و با حضور نماینده های کاندیداها صورت می گرفت.

حتی زمانی که مهدی تاج قصد ترک سالن مجمع را داشت با نمایندگان عزیزی خادم برخورد کرد. تاج در واکنش به فریادهای اعتراضی نمایندگان عزیزی خادم برای نحوه انتخابات، سکوت و سپس اعلام کرد این موضوع را پیگیری می کند. 

بعد از ظهر امروز مجمع فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه داد و انتخاب یکی از بین عزیزی خادم و اسلامیان برای ورود به هیات رییسه در دستور کار این مجمع قرار داشت که در نهایت محمود اسلامیان فرد پیروز در این انتخابات بود.