اولین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در سال ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ امروز آغاز شد. در بخشی از این مجمع، سلیمانی خرانه دار فدراسیون فوتبال گفت: در سالی که تیم ملی در جام جهانی حضور دارد، حدود ۶۳ میلیارد تومان برای تیم ملی هزینه خواهد شد. البته ما فکر می کنیم که امسال کسری بودجه هم داشته باشیم. ما برای سال جدید نیاز به ۸۷ میلیارد تومان داریم که امیدواریم از طریق بخش های مخلتف این مبلغ تامین شود.