قاضی حسینی سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت از صدور حکم علی اکبر جوانفکر خبر داد و گفت: این فرد به اتهام توهین و نشر اکاذیب مورد محاکمه قرار گرفت و حکم وی صادر شد.

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت خاطرنشان کرد: حکم به زودی ابلاغ می‌شود.