بلومبرگ نوشت، کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در آخرین روز سال ۲۰۲۰ به پایان خواهد رسید.

اخیرا گفت‌وگوهای میان نمایندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با پیشرفت‌هایی همراه بوده است و به توافق اولیه منجر شد.

در نتیجه یک همه‌پرسی که در سال ۲۰۱۶ برگزار شد، شهروندان انگلیس، ولز و ایرلند رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دادند. لندن اعلام کرد در ۲۹ مارس ۲۰۱۸ روند رسمی برای خروج را آغاز خواهد کرد.