مهدی تاج روز چهارشنبه پیش از آغاز مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران افزود: البته در جلسه امروز رای گیری برای حضور یک نفر در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بین اسلامیان و عزیزی خادم نیز انجام می شود.

وی در خصوص برخی شائبه ها در خصوص حضور اسلامیان و اصفهانی شدن فدراسیون خاطر نشان کرد: اسلامیان عضو هیات رئیسه بوده و مهلتش تمام شده و قرار است برای ادامه فعالیت رای گیری شود. او در زمان کفاشیان نیز چهار سال عضو هیات رئیسه بوده است.

تاج بیان داشت: اگر اعضای مجمع به اسلامیان رأی دهند به کارش ادامه می‌دهد و اگر به عزیزی خادم رأی دهند، او هم از همکاران قدیمی ما بوده است، موضوع مهمی نیست، ۹ عضو داریم و مهم این است که بتوانیم روند خوب فدراسیون را ادامه دهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که در انتخابات فدراسیون عزیزی خادم به نفع او کنار کشید و بیش از یک سال خبری از او نشد، یادآور شد: پیش از این جلسه ای با او برگزار کردم و در مجمع امروز هر کدام که رای بیاورند خوب است، یک رأی ‌گیری ساده است و نباید زیاد حساسش کرد.