اکبر رنجبر زاده عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: ۳۸ نفر از نمایندگان در تذکری به رحمانی فضلی وزیر کشور و منصور غلامی وزیر  علوم، تحقیقات و فناوری خواستار توضیح در مورد علت جلوگیری از برگزاری سخنرانی روز دانشجو در دانشگاه زنجان، علیرغم اعلام برنامه و تجمع دانشجویان برای استماع سخنرانی و حضور سخنرانان شدند.