در این دیدار وزیر کشاورزی موریتانی ضمن استقبال از آمادگی ایران جهت کمک همه جانبه برای توسعه کشاورزی موریتانی، آمادگی کشورش را برای امضای یادداشت تفاهم میان دو کشور و تعیین مسیر و افق همکاری‌ها اعلام کرد.

لمینه با تاکید بر نیاز کشورش به آموزش و تبادل تجربه، از امکان تحصیل و  اعطای بورسیه به جوانان موریتانی استقبال و اظهار امیدواری کرد که در اسرع وقت این امر تحقق پیدا کند.

وی در خصوص ظرفیت‌های ایران برای صادرات بذر، کود و ماشین آلات کشاورزی به این کشور  گفت: کلیه امور واردات بر عهده وزارت بازرگانی است لیکن در صورت همکاری بخش خصوصی دو کشور، طرف‌ های موریتانی راسا اقدام به واردات و تامین مایحتاج امور کشاورزی می کنند.

بر اساس این گزارش، کشور موریتانی با دارا بودن ۷۴۰ کیلومتر ساحل در شمال نهر سنگال  و ۷۵۰ کیلومتر در کنار اقیانوس اطلس، هزار هکتار سرزمین حاصل‌خیز و قابل کشت دارد که متاسفانه بدون استفاده رها شده است. در حال حاضر واردات ماشین‌الات و نهاده‌های کشاورزی از معافیت کامل گمرکی برخوردارند و دولت موریتانی از هر فعالیت کشاورزی حمایت می‌کند.