نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) با ۱۷۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر ماده ۹ طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس را به تصویب رساندند که براساس آن کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترضان رسیدگی می کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض نظر خود را برای مجلس ارسال می کنند.

طبق تبصره این ماده در صورتی که تعداد معترضان بیش از ۳ نفر باشد می توانند سه نفر را به صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارائه توضیحات لازم حضور یابند.

به موجب تبصره دیگر این ماده کمیسیون تحقیق موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترضان و نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است تحقیق به عمل آورد.

نمایندگان همچنین با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تائید اعتبارنامه داشته باشد گزارش آن در مجلس قرائت می شود و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام می کند و اعتراضی پذیرفته نمی شود و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می شود. نماینده ای که اعتبارنامه اش رد شده است حداکثر به مدت ۳۰ دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند ضمن اینکه می تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می شود چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب نرسد رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند.

طبق تبصره این ماده در صورتی که کمیسیون تحقیق ظرف مدت ۱۵روز نظر خود را اعلام نکند نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است یا ۱۵ نفر از نمایندگان می توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیات رئیسه درخواست کنند و هیات رئیسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد و به جای نظر کمیسیون نظر شعبه به مدت ۱۵ دقیقه در صحن مطرح می شود.

به موجب تبصره ۲ این طرح، اگر اعتبارنامه مورد اعتراض در شعبه و کمیسیون تحقیق تائید شود اعتراض نسبت به آن در صحن مجلس امکان پذیر نیست و اعتبارنامه مصوب محسوب می شود و رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند.

به موجب مصوبه مجلس در مواد ۱۱ و ۱۲ این طرح، ماده ۳۷ آیین نامه داخلی از متن قانون حذف و ماده ۳۸ به این شرح اصلاح شد: اخذ رای در مجلس برای اعتبارنامه هایی که در شعبه یا کمیسیون تحقیق رد شده است، به صورت مخفی و با ورقه انجام می شود.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۱۳ این طرح مقرر کردند نماینده ای که به اعتبارنامه اش اعتراض شده همانند سایر نمایندگان، از کلیه حقوق اعم از دادن رای و نامزد شدن برای عضویت در هیات رییسه و سایر انتخابات برخوردار است، لیکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه، کمیسیون تحقیق و مجلس حق رای ندارد.