ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳، قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده شده از شورای نگهبان) و طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه درباره طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس، لایحه اصلاح بند ۲ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر و همچنین رد طرح دهیاری ها از دستور کارهای امروز مجلس خواهد بود.

لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، انتخاب دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس به عنوان ناظر در شورای معادن در هر استان نیز در جلسه علنی امروز مجلس بررسی خواهد شد.