قیمت گران ترین آپارتمان های تهران به شرح زیر است:

گران ترین آپارتمان های شهر تهران+ جدول