ولی داداشی در گفتگو با مهر، از جمع آوری امضا برای استیضاح وزرای کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون حدود ۵۵  امضا برای استیضاح تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع آوری شده است. ۳۵ نماینده نیز استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را امضا کرده اند که تعداد امضاها رو به افزایش است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رکود در بازار کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی، عدم حمایت از کشاورزان را از دلایل مهم استیضاح وزیر جهاد کشاورزی خواند.