سید محمد بطحایی در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای موانع تحقق حقوق شهروندی با بیان اینکه آموزش و پرورش یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های دولتی است که مستقیم و غیرمستقیم با اجزای جامعه در ارتباط است، گفت: این وزارتخانه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... با مردم در ارتباط است. آموزش و پرورش به خود می‌بالد که علیرغم وجود تنگناهای بسیار برای نمونه در مناطقی حتی برای یک دانش‌آموز مدرسه دایر کرده است. همچنین از دستاوردهای دیگر این وزارتخانه این است که درب‌های مدارس به سوی غیرایرانیان گشوده شده است و بیش از حدود ۵۰۰ هزار نفر کودک غیرایرانی زیر چتر آموزش و پرورش تحصیل می‌کنند.

وی از اقدامات موثر وزارت آموزش و پرورش در حوزه منشور حقوق شهروندی به تهیه دروس مرتبط با حقوق شهروندی با عناوینی مانند من حق دارم، حقوق شهروندی و ... در پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم متوسطه اول اشاره کرد و گفت: جذب هشت هزار مدرس خانواده در سطح کشور، آموزش معلمان منتخب در کارگاه‌های آموزشی، نظارت و ارزیابی حضور مشاور در محاکم قضایی قبل از صدور حکم برای جوانان و نوجوانان، استفاده صحیح از فضای مجازی و آشنایی با منشور حقوق شهروندی برای سطوح متوسطه دور دوم، ارتقاء و گسترش فعالیت‌های آموزشی در کانون‌های اصلاح و تربیت زندان‌ها از دیگر اقدامات این وزارتخانه بوده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: طرح آموزش به دختران کم‌توان ذهنی و باز مانده از تحصیل و همچنین افزایش پوشش تحصیلی و جذب دانش‌آموزان باز مانده از تحصیل، ارائه کمک هزینه برای تهیه مواردی مانند سمعک و ... برای دانش‌آموزان نیازمند و سامانه یکپارچه مدارس و مراکز غیردولتی و اخذ مجوز تاسیس برای آنها از سایر اقدامات وزارت آموزش و پرورش بوده است.