این طومار که بر روی پارچه نوشته شده بود، در صحن مجلس بین نمایندگان دست به دست می شد و نمایندگان زیر آن را امضا کرده وحتی با آن عکس می گرفتند. محتویات این طومار شامل امضای ده ها  هزار معلول برای حمایت از معلولان و تسریع در روند تصویب لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است. این طومار را پژمان‌فر نماینده مشهد به مجلس آورده  است.