محسن هاشمی در سی‌ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در دوره پنجم با اشاره به روز  عاری از خشونت و افراطی‌گری گفت: جهان امروز ما از نظر تبعیض و خشونت وضعیت بدی دارد و جای مهربانی و مدارا خالی است. امیدواریم به عقلانیت و جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری دست پیدا کنیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه، میرلوحی در تذکری با اشاره به هفته پژوهش گفت: پژوهش بهترین روش برای صرفه‌جویی است اگر توجه به اهمیت پژوهش و مطالعه به درستی درک شود، قطعا از صرف هزینه‌های هنگفت برای اجرای پروژه‌هایی که در نیمه راه متوجه می‌شویم مناسب نیستند، جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: باید در حوزه پژوهش طوری عمل کنیم که به عنوان یک الگو برای یک کشور شناخته شویم و همه بدانیم هیچ کاری را نباید بدون پیوست پژوهشی انجام دهیم بدین ترتیب از اتخاذ تصمیمات احساسی و پشت تریبونی جلوگیری خواهد شد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و ترجیش با بیان اینکه شهردار تهران خود برندی از انجام پژوهش‌های مختلف در حوزه‌های مختلف است افزود: باید این اتفاق در تهران بیفتد و پژوهش‌ها به درستی انجام شود تا شاهد موازی‌کاری‌ها نباشیم. باید از بخش خصوصی حمایت کنیم. امروز پژوهشگران و مراکز علمی باید مورد حمایت قرار بگیرند اگر بتوانیم مراکز مشاوره‌ای داشته باشیم تا برنامه‌های کشور را تنظیم کنند قطعا به صرف و صلاح شهرداری، دولت و کشور خواهد بود.