عضو جامعه روحانیت  اظهار داشت: ما در تشکیلات روحانیت، طلبه ها و حوزه ها را داریم که در یک چارچوب خاصی مثل همیشه از طریق وجوهات شرعیه و کمک های مردمی اداره می شدند و می شوند. ماهم اینطور طلبگی کردیم، الان هم روال در حوزه، اینگونه است که این ها جدا از بودجه های دولتی اداره می شوند.

 

 حجت‌الاسلام رهبر با بیان اینکه تشکیلات فرهنگی در حوزه با بودجه دولتی اداره می شوند، افزود: اما تشکیلات فرهنگی در حوزه، شامل سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات و پژوهشکده ها که فراتر از دروس حوزوی فعالیت می کنند، می شود. فرضا دفتر تبلیغات، نشریات دارد و اعزام مبلغ می کند. خب اینها از خدمات مردمی تامین نمی‌شوند و  باید از بودجه به آنها کمک شود. در حقیقت برای توسعه ی فرهنگ کشور این بودجه ها به این دسته از تشکیلات ارائه می شود، همانطور که برای وزارتخانه ها پرداخت می شود.

 

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت مواردی را اختصاص می دهد، راه دوری هم نرفته، چراکه زندگی و معیشت شان لنگ است و کارهایشان پول میخواهد.

 

وی افزود: همانطور که دولت به دانشگاه کمک می کند، به حوزه هم باید کمک کند و این راه دوری نمی رود. بنایران این بحث بعید و غریب نیست و لازم است.

 

عضو جامعه روحانیت در مورد برخی تشکیلات و موسسات آموزشی از جمله موسسه پژوهشی امام خمینی متعلق به آیت الله مصباح یزدی گفت: من الان چون در حوزه نیستم، تشکیلات اقای مصباح و جزئیاتش را نمی دانم و بهتر ان است که موضع گیری نداشه باشیم.

 

وی با این حال اضافه کرد: این موسسات اگر با وجوهات شرعی اداره نشوند، چه کار کنند. اگر بودجه ای داده نشود که اداره نمی شود. این تشکیلات به فرهنگ خدمت می کند و نشر فرهنگ برای کمک به فرهنگ این مرز و بوم است.

 

وی تاکید کرد: اگر دولت به یک جاهایی کمک کند راه دوری نرفته است، یک عالم بزرگوار چطور این تشکیلات را با وجوهات اداره کند؟ اینها را نباید غریب و عجیب و بعید بدانیم. از طرفی میبنیم مبالغ کلانی برای دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده که مثلا برای هر جلسه مقداری پول در نظر گرفته شده است.

 

عضو جامعه روحانیت ضمن انتقاد از بودجه ۹۷ ابراز داشت: دولت، ماده ۱۷ را که مربوط به امور فرهنگی است ، حذف کرده است. این شامل ده ها موسسه فرهنگی بوده است. یک جاهایی اگر بودجه با رسم عدالت و نیاز و خدمت و بازدهی کار تقسیم شود، راه دوری نرفته است ولی طبعا باید در بودجه صرف جویی شود و در صرف بیت المال مانند امام علی (ع) عمل کرد.