حجت‌الاسلام و المسلمین محسن رهامی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به رسمیت شمردن حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور شروع بسیار خوبی بود اظهار کرد: شناخت درد در واقع به معنای طی کردن ۵۰ درصد راه درمان است. رئیس جمهور نیز اهمیت حقوق شهروندی را به خوبی درک کرد و آن را به رسمیت شمرد و برای آن راهکار اجرایی یعنی همان منشور حقوق شهروندی را ارائه کرد.

وی در ادامه افزود: البته مسئله مهم در اینجا این است که باید برای اجرای منشور حقوق شهروندی، ضمانت اجرایی کافی وجود داشته باشد و با کسانی که حقوق مردم را تضییع  می کنند برخورد شود، ولی چون در حال حاضر برای اجرای حقوق شهروندی ضمانت اجرایی وجود ندارد، منشور حقوق شهروندی بیشتر در حد توصیه و سفارش اخلاقی برای رعایت حقوق مردم است.

این استاد حقوق دانشگاه تهران تصریح کرد: برای ایجاد ضمانت اجرایی دولت باید قواعد و مقرراتی را وضع کند و در این مسیر باید از حقوقدانان کمک بگیرد البته رعایت حقوق شهروندی فقط در حیطه مسئولیت دولت نیست و به سایر نهادها و ارکان نظام از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و حتی نهادهای نظامی هم مرتبط است.

رهامی در پایان گفت: دولت باید از کمک سایر دستگاه ها و نهادهای نظام از جمله مجلس شورای اسلامی استفاده کند تا قواعد و مقرراتی که ضامن اجرای حقوق شهروندی باشد، تهیه شود. این موضوع باید به دغدغه حکومت تبدیل شود و نه فقط دولت.