مهدی پاشازاده که به همراه نساجی مازندران هفته‌ها در صدر جدول قرار داشت و در پایان نیم فصل اول در رده سوم ایستاد، از هدایت این تیم برکنار شد.

دلیل برکناری پاشازاده هنوز مشخص نیست و گفته می‌شود مالک باشگاه به او پیام داده که قصد ندارد همکاری طرفین ادامه پیدا کند.