کریمی در گفت‌وگویی، با اعلام این خبر اظهار کرد: کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران با توجه به تداوم آلودگی هوا امروز هم تشکیل جلسه خواهد داد و مصوبات جلسه پس از پایان جلسه اعلام خواهد شد.

کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران شب گذشته نیز بر اثر بالا بودن شاخص کیفی هوا تشکیل جلسه داده بود که خروجی این جلسه تعطیلی امروز مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهدهای کودک شهرهای استان تهران به جز فیروزکوه و دماوند بود. همچنین در جلسه شب گذشته کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران مصوبات دیگری چون گسترش طرح ترافیک به طرح زوج و فرد برای امروز یکشنبه  درنظرگرفته شده بود.