این روزنامه کویتی در شماه روز یکشنبه خود افزود: علت مشخص نشدن زمان پذیرش استوار نامه سفیر عربستان توسط میشل عون رییس جمهوری لبنان، سوال برانگیز شده است که آیا به دلایل بوروکراسی اداری است یا مساله فراتر از آن است و مربوط به بحران موجود میان عربستان و لبنان پس از استعفای سعد الحریری در۴ نوامبر(۱۳ آبان ) می باشد.

&#۳۹;سعد الحریری نخست وزیر لبنان پس از بحران گروگانگیری و بازداشت او توسط مقامات سعودی و رسوایی بین المللی برای ریاض، از یک ماه قبل با بازگشت به بیروت و پس گرفتن استعفای خود به فعالیت اش در مقام نخست وزیری ادامه داد.&#۳۹;

روزنامه کویتی السیاسه می نویسد: اطلاعات رسیده حاکی است که تاخیر وزارت خارجه لبنان در تعیین زمان تسلیم استوار نامه سفیرعربستان براساس عرف دیپلماتیک تا حد زیادی بیانگر اعتراض لبنان به شرایطی است که موجب استعفای الحریری و فشارعربستان برای تقدیم استعفای او شد.

السیاسه افزود: بیروت می خواهد با تاخیر در پذیرش استوارنامه سفیر جدید عربستان در لبنان با ریاض مقابله به مثل کند زیرا عربستان نیز نسبت به تعیین سفیر جدید لبنان در ریاض پاسخ نداد به طوری که همین امر موجب بروز مشکل در روابط دیپلماتیک دو کشور شد.