پیش از ظهر امروز سید محمد بطحایی در آئین تکریم و معارفه مدیران کل امور زنان و خانواده، با اشاره به جایگاه زنان در جامعه گفت: زنان همواره با بی عدالتی روبرو بوده اند و این نا برابری ها دو جنبه کیفی وکمی دارد.

وزیرآموزش و پرورش اظهارکرد: در جنبه کمی در سال های اخیر دستاوردهای خوبی داشتیم و امروز تقریبا درآموزش و پرورش بین دختران و پسران تفاوت معنی دار به چشم نمی خورد مگر در مناطقی که به علت محرومیت ها هنوز شاهد تفاوت هایی هستیم.

وی تصریح کرد: بالاتر از کمیت، نابرابری کیفیت است و متاسفانه شاهد تفاوت و فاصله قابل توجهی بین دانش آموزان دختر و پسر هستیم و برخی از این نابرابری ها پنهان بوده و به چشم مسوولان نمی آید.

بطحایی با اشاره به این که در برخی مدارس مختلط و یا دخترانه ای که معلم مرد وجود دارد دختران از تربیت بدنی محروم هستند، گفت: برخی مدارس ابتدایی که اغلب درمناطق محروم هستند دانش آموزان دختر در ساعت تربیت بدنی در گوشه ای از حیاط مدرسه بازی می کنند و این از آثار نابرابری دختران و پسران است.

وزیرآموزش و پرورش عدم دسترسی دختران به مراکز یادگیری ثانوی را یکی دیگر از آثار نابرابری دختران با پسران دانست، افزود: پژوهش سرا ها، کتابخانه ها وکانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان محیط هایی هستند که برای هر دو جنسبت فراهم شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، وی خاطرنشان کرد: حل موضوع مذکور باید یکی از دغدغه های امور بانوان باشد.

بطحایی به جمعیت۶۰ درصدی زنان و دختران درآموزش و پرورش اشاره و تصریح کرد: علیرغم جمعیت انبوه زنان و دختران درآموزش و پرورش از این پتانسیل نیروی انسانی استفاده نشده است و مدیرکل امور زنان موظف به ارائه راهکار و حل این مشکل با کمک مسولین ذی ربط است.

وزیرآموزش وپرورش افزود: در این زمینه باید هر ساله، فعالیت های انجام شده توسط امور زنان رصد شود تا براساس شاخص های مربوط میزان پیشرفت آن مشخص شود.

وی ادامه داد: موانع جذب زنان در پست های مدیریت باید شناسایی و رفع شود، البته زنانی که در پست های مدیریتی به کار گرفته می شوند در زندگی خود با محدویت هایی مواجه خواهند شد.

بطحایی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش تلاش می کند از پتانسیل بانوان در پست های مدیریتی بیش از پیش استفاده کند.