احمد خاکی افزود: چه بخواهیم و چه نخواهیم به علت نبود آموزش مهارت های زندگی، کودک آزاری در جامعه مانند آسیب های دیگر اجتماعی، وجود دارد اما اینکه گفته می شود آمار کودک آزاری زیاد می شود، درست نیست و اتفاقا این آمار نیز ثابت و شاید حتی در حال کاهش است.

وی اضافه کرد: در گذشته اطلاعاتی از کودک آزاری نداشتیم و سیستمی نبود که این موارد را کنترل و ثبت کند و اصلا موارد کودک آزاری مطرح نمی شد.

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران، گفت: در خط تلفنی اورژانس اجتماعی استان تهران با شماره ۱۲۳ در سال ۹۳، یکهزار و ۷۲۵ ، در سال ۹۴، یکهزار و ۹۴۴ ، در سال ۹۵ سه هزار و ۱۱۹ و در ۶ ماهه اول امسال یکهزار و ۱۷۳ مورد کودک آزاری گزارش شد.

خاکی تصریح کرد: اگر افزایشی در این آمار پیدا شده به دلیل افزایش ثبت ها و گزارش دهی مردم و افزایش حساسیت اجتماعی در این زمینه بوده است. همکاری سازمان های مردم نهاد برای آشنا کردن مردم با حقوق کودکان بسیار خوب بوده است.

وی تاکید کرد: سیستم آموزشی ما نیز باید وارد این مقوله شود که افراد حق و حقوق خود را بشناسند و دفاع کنند و خودمراقبتی داشته باشند.

خدمات سیار پیشگیری از کودک آزاری

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران، گفت: خدمات سیار پیشگیری از کودک آزاری در محل نیز از سوی خودروهای اورژانس اجتماعی ارائه می شود که قضازدایی، سرعت عمل و کار تخصصی از ویژگی های اینگونه خدمات به شمار می رود.

خاکی افزود: هرکسی نمی تواند در مورد کودک آزاری مداخله کند چراکه ممکن است موجب دامن زدن به اتفاقات دیگر شوند. اگر کودکی از سوی والدین مورد کودک آزاری قرار گرفت و این قضیه به دادگستری کشیده شود ، مدت ها طول خواهد کشید تا این رابطه خانوادگی ، خوب شود اما اورژانس اجتماعی این رسالت را برعهده دارد که خدمات تخصصی را در محل ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۳، یکهزار و ۵۸۱ مورد، در سال ۹۴ ، یکهزار و ۷۹۹ مورد، در سال ۹۵ ، دو هزار و ۳۰۳ مورد و در ۶ ماهه اول امسال ۶۱۴ مورد کودک آزاری به مراکز خدمات سیار اورژانس اجتماعی استان تهران ، گزارش شد.

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران، با اشاره به فعالیت مراکز مداخله در بحران اورژانس اجتماعی نیز گفت: در سال ۹۳ ، ۲۷ مورد ، در سال ۹۴ ، ۳۷ مورد ، در سال ۹۵ ، ۴۲ مورد و در ۶ ماهه اول امسال ۱۳ مورد کودک آزاری به این مراکز، گزارش شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، خاکی در پایان افزود: کودک آزاری بیشتر نشده است و آمارهای ارائه شده به این دلیل است که سیستم خدماتی شناسایی ، بیشتر شده است.