هیل گزارش داد؛  رابرت مولر به هزاران ایمیلی دسترسی دارد که تیم انتقال قدرت در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آنها استفاده کرده بود.

تعداد این ایمیل ها دهها هزار اعلام شده است.

این ایمیل ها شامل پیام هایی می شود که جرد کوشنر داماد ترامپ و مشاور ارشد ترامپ از آنها استفاده کرده بود. همچنین این ایمیل ها شامل پیام هایی است که اعضای تیم سیاسی و سیاست خارجی دولت ترامپ در زمان انتقال قدرت، از آنها استفاده کرده بود.

دادستان های تیم بازرسی رابرت مولر از این ایمیل ها، برای بازرسی از شاهدان استفاده کردند و در این پیام ها به دنبال تائید اطلاعات و دنبال کردن سرنخ ها هستند.

در گزارش « مکس گرین وود» خبرنگار هیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی «آکسیوس» Axios آمده است، رابرت مولر از طریق اداره خدمات کل که ایمیل های تیم انتقال قدرت دولت ترامپ را مدیریت می کرد، به این ایمیل ها دسترسی پیدا کرده است. مقامات تیم انتقال قدرت ترامپ فرض را براین گذاشته بودند که رابرت مولر خواستار دسترسی به این ایمیل ها خواهد شد و از این رو آن دسته از ایمیل هایی را که فکر می کردند دربرگیرنده اطلاعات مهم باشد، جدا کرده بودند اما گزارش ها نشان می دهد رابرت مولر توانسته است به کلیه ایمیل ها دسترسی داشته باشد.

دفتر رابرت مولر از هرگونه اظهار نظر درباره این ایمیل ها خودداری کرده است.

این گزارش می افزاید تیم مولر درحال بررسی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال دوهزار و شانزده در آمریکا و نیز موضوع تبانی احتمالی بین ستاد انتخاباتی ترامپ و مسکو می باشد. دونالد ترامپ هرگونه تماس نامناسب و هماهنگی با روس ها در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کرده است.

در ماه اکتبر، پل مانافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ و یکی از مشاوران وی، علاوه بر روبرو شدن با یک سری از اتهامات ، به فرار مالیاتی و پولشویی متهم شد.

جرج پاپادوپولوس مشاور سابق امور سیاست خارجی ستاد انتخاباتی ترامپ نیز اذعان کرد که درباره تماس ها با نمایندگان روسی ، به ماموران اف . بی . آی دروغ گفته بود.

چند هفته بعد از آن بود که مایکل فلین نخستین مشاور امنیت ملی ترامپ نیز اذعان کرد درباره تماس های خود با سفیر روسیه در آمریکا در ماههای قبل از روی کار آمدن ترامپ، دروغ گفته بود.

وی اذعان کرد که با تیم تحقیق مولر همکاری می کند.