کاراگول با اشاره به اینکه "اعلام قدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین" در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشته است، افزود: رهبران دو کشور یاد شده یعنی عربستان سعودی و امارات عربی متحد در این نشست نقش بسیار غیر فعالی داشتند و به قدس خیانت کردند.

نویسنده در زیر تیتر "شاهزاده ولیعهدهایی که به بازیچه تبدیل شده‌اند" افزود: دو شاهزاده یاد شده به عنوان بازیچه‌ای در دست سازمان اطلاعات اسرائیل تبدیل شده‌اند و تحت عنوان اسلام میانه‌رو با رژیم صهیونیستی قرارداد محرمانه خیانتکارانه‌ای را به امضا رسانده‌اند.

اغلب این قراردادهای محرمانه این شاهزادگان هنوز فاش نشده است ولی آنچه مشخص است آنان با پیشکش کردن قدس و فلسطین خواهان حمایت آمریکا و اسرائیل از آنان در مقابل ایران شده‌اند.

ابراهیم کارا گول در ادامه با تاکید بر اینکه همزمان با نشست سران کشورهای اسلامی در استانبول، ریاض اقدام به بمباران یمن کرد و تل‌آویو نیز از محمد بن سلمان دعوت به سفر به سرزمین‌های اشغالی نمود، اضافه کرد: احتمال بروز موج‌های تند وجود دارد و باید در فکر مقابله و تشکیل صف دفاع بود.

 مدیر تحریریه روزنامه ینی شفق با اشاره به وجود شبکه‌های خیانت در عربستان سعودی و امارات عربی متحد و احتمال خیانت‌های دیگر نوشت: باید کشورهای اسلامی به فکر مقاومت باشند و هر چه سریعتر در تدارک کاهش مناطق نفوذ آمریکا و اسرائیل باشند.

کارا گول افزود: ایران، ترکیه، پاکستان، اندونزی، مالزی و حتی مصر باید در کنار هم یک هم پیمانی تاسیس کنند و جبهه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی تشکیل داده و یک نیروی اسلامی را در منطقه پایه ریزی کنند، چرا که همه این کشورها هدف سیاستهای جدید اشغالگرایانه غرب می‌باشند و باید جبهه مشترک مقاومت تشکیل دهند.