در گزارش ماهیانه آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس آمده است: «رشد عرضه ممکن است از رشد تقاضا پیشی بگیرد: در واقع در نیمه نخست سال آینده بازار با مازاد عرضه 200 هزار بشکه در روز مواجه خواهد شد اما در نیمه دوم سال به وضعیت کمبود عرضه حدودا 200 هزار بشکه ای بر خواهد گذشت و این وضعیت موجب خواهد شد که سال 2018 در کل شاهد یک بازار کاملا متوازن باشد.»

«در طی چند ماه آینده ممکن است تغییرات زیادی رخ دهد، اما به نظر می رسد که امیدهای تولید کنندگان برای ادامه روند کاهشی میزان ذخایر نفتی در سال 2018 با همان سرعت 500 هزار بشکه در روزی که در سال 2017 شاهدش بودیم، محقق نخواهد شد.»

آژانس بین المللی انرژی همچون گزارش قبلی خود برآورد خود از رشد تقاضا در سال 2017 را 1.5 میلیون بشکه در روز (1.6 درصد)اعلام کرده و رشد تقاضا در سال 2018 را نیز 1.3 میلیون بشکه (1.3 درصد) پیش بینی نموده است.