زلزله ای به بزرگی  ۳.۷ ریشتر گوریه در استان خوزستان را لرزاند.

این زلزله در ۲ کیلومتری گوریه (خوزستان)، ۲۰ کیلومتری شوشتر (خوزستان) و ۳۴ کیلومتری ملاثانی (خوزستان) و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.