مشروح توضیحات آیت الله موحدی کرمانی به شرح ذیل است:

لازم می دانم به اطلاع مردم خوب و آگاه برسانم که اخیراً در دو روز گذشته یک مصاحبه‌ای با بنده انجام گرفت و در آن از بنده  جوری سئوال شد که گویا درجامعه روحانیت بحث شده که جامعه روحانیت و مجمع روحانیون بنشینند و جلسه ای داشته باشند .

بنده جواب دادم که به هیچ وجه بحث و مذاکره‌ای در جامعه روحانیت نبوده، بعداً این مصاحبه‌کننده گفت که آقای مصباحی‌مقدم اظهار کرده اند به این معناکه همچین مذاکره ای بوده و آقای مصباحی‌مقدم همین روزها این حرف را زده اند و بنده گفتم نه این طور چیزی نبوده و صحبتی در این زمینه نداشتیم.

و این طور منعکس کردند که خدای ناکرده بنده به آقای مصباحی‌مقدم اهانتی کردم که حرف ایشان صحیح نبوده است.

بعداً که با آقای مصباحی مقدم تماس گرفتم ایشان گفتند که در آن مصاحبه صحبت‌ها و سوابق بیش از ۱۰ سال قبل را در مصاحبه گفته‌ام.

در جامعه در یک مقطعی زمزمه‌ای شد که بعضی از اعضاء می‌خواهند جدا شوند و یک انشعابی به وجود آورند و بنده یادم هست که در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری ما جلسه ای داشتیم در ریاست جمهوری و در این رابطه معلوم بود می خواهد صحبتی شود.خدارحمت کند حاج احمد آقا هم در جلسه شرکت کردند و بو برده بودند که اختلافی به وجود آمده است و ایشان فرمودند بنده الآن از خدمت امام می آیم و امام مطلع شدند از این جلسه و فرمودند برو به آقایان بگو متحد باشند و اختلافی نباشد و همه با هم باشند.این پیامی بود که حاج احمد آقا از طرف امام به جامعه روحانیت آورد.بعد هم مقام معظم رهبری در زمینه وحدت روحانیت و روحانیون یک بحث مبسوطی داشتند و خدارحمت کند آقای هاشمی هم در این زمینه صحبتی کردند .البته یا ایشان فرمودند و یا مقام معظم رهبری که ما در جمعی که اینجا نشسته‌ایم همه را برادران خودمان می‌دانیم و همه باهم هستیم و هیچ اختلافی وجود ندارد.

بعضی از آقایان هم صحبتی کردند، اما متأسفانه یک نفر از آقایان که تقریباً یکی از مؤسسین مجمع روحانیون بود گفت که ما اختلاف نظر داریم هم در مسائل اقتصادی و شاید این را هم گفت که در مسائل سیاسی هم اختلاف نظر داریم .

ظاهراً این سابقه را آقای مصباحی مقدم در یک جلسه ای دیگر هم که در مدرسه شهید مطهری بوده است گفتند ولی بنده یادم هست که این جلسه در ریاست جمهوری هم بوده است.

آقای مصباحی مقدم اشاره به این توصیه‌های امام و رهبری داشته اند که نظر ما وحدت است و ما می خواهیم انشعابی به وجود نیاید و مجمع روحانیونی شکل نگیرد و همه با هم باشیم (مربوط به بیش از ۱۰ سال قبل).

بنده توصیه می‌کنم مصاحبه‌کننده خیلی دقت کند و نمی‌گویم که خدای ناکرده غرضی دارد ولی می‌گویم دقت کنند. این جوری که مصاحبه‌کننده سئوال کرد، انگار همین چند روز از مجمع روحانیون در جامعه روحانیت مبارز بحثی بوده است و به برای همین بنده گفتم نه بحثی نبوده است.

لازم دانستم این مصاحبه را انجام دهم و روشن کنم که این مصاحبه‌ای که انجام گرفت و بنده گفتم بحثی نبوده است مربوط به این چند روز است و آقای مصباحی مقدم بحث سال‌های قبل که به بیش از ۱۰ یا ۱۵ سال می رسد را مطرح کردند.

تآکید می کنم که سخنگوی محترم جامعه روحانیت مبارز جناب آقای مصباحی مقدم مورد اعتماد صددرصدی ما هستند و هرچه ایشان نظر بدهند مورد تأیید بنده هست و هیچ اختلاف نظری هم در این زمینه وجودندارد.