محمدعلی گلشن از کارشناسان امور آب ماکو که در حادثه تروریسیت بورالان مجروح و به ترکیه منتقل شده بود، برای سپری شدن دوره نقاهت به بیمارستان قدس ماکو منتقل شد.

۱۴ آذر امسال دوتن از کارکنان مرزبانی به همراه دوکارشناس امور آب در منطقه مرزی بورالان بر اثر تیراندازی اشرار مسلح غافلگیر شدند، در این حادثه مرزبان توحید ملک زاده به مقام رفیع شهادت نائل شد و سه تن دیگر مجروح شدند.

پس از وقوع این حادثه سه تن از مجروحان توسط بالگرد ارتش ترکیه به بیمارستان‌های ایغدیر و قارص انتقال داده شده بودند.