تیم سپاهان بعد از این که نتوانست با مهدی رحمتی و محمدرضا اخباری به توافق برسد و آنها را جذب کند به فکر مذاکره با محسن فروزان افتاد.

فروزان که از شرایط مالی تیم پارس جنوبی ناراضی است، مذاکراتی را با سپاهانی‌ها انجام داده و به توافقاتی هم رسیده ولی دو طرف از نظر مالی با ابهاماتی رو به رو هستند.

در صورتی که فروزان در روزهای آینده از نظر مالی هم با سپاهانی‌ها به توافق نهایی برسد؛ برای جدایی از پارس جنوبی اقدام خواهد کرد.

فروزان برای جدایی، بهانه خوبی با عنوان عدم پرداخت مطالباتش دارد. با این حال در صورتی که با سپاهان به توافق برسد موضوع را با مهدی تارتار در میان می‌گذارد تا این مربی مجوز جدایی او را صادر کند.

با این حال برخی شنیده‌ها از تیم پارس جنوبی حاکی از آن است که تارتار به همه بازیکنانش متذکر شده است، مجوزی برای جدایی نمی‌دهد و باید تا پایان قراردادشان در این تیم بمانند.