بر اساس جدول شماره هفت لایحه بودجه سال ۹۷، دولت برای سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.

این در حالی است که بودجه مصوب سال ۹۶ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ۹۴۴ میلیارد تومان بود و انتظار می‌رفت با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری زندانیان و تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی، تغذیه‌ای و ... زندانیان و اردوگاه‌های محکومان مواد مخدر در دست احداث، بودجه سازمان زندان‌ها افزایش می‌یافت.

بر اساس لایحه بودجه ۹۷، از مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان زندان‌ها، ۱۶ میلیارد تومان به کمک به اشتغال زندانیان آزاد شده اختصاص دارد که البته بودجه این موضوع نسبت به سال قبل، حدود ۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.

سازمان بازرسی کل کشور از دیگر سازمان‌های تابعه دستگاه قضاست که در لایحه بودجه سال آینده، ۱۳۹ میلیارد تومان برای آن بودجه پیش‌بینی شده است. بودجه مصوب این سازمان در سال گذشته، ۱۲۹ میلیارد تومان بود.

بودجه پیشنهادی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در لایحه بودجه سال آینده، افزایش داشته و ۲۷۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه مصوب این سازمان در سال گذشته، ۲۰۵ میلیارد تومان بود.

بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در لایحه بودجه سال ۹۷، با افزایش مواجه شده و از ۸۹۸ میلیارد تومان در سال ۹۶، به یک هزار و ۵۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.