پانیونیوس شنبه در هفته چهاردهم سوپر لیگ یونان برابر پلاتانیاس قرار گرفت و دو بر یک برابر مهمانش پیروز شد.

در این دیدار احسان حاج صفی از ابتدا به میدان رفت و ۸۰ دقیقه بازی کرد. مسعود شجاعی در این بازی حضور نداشت.

پانیونیوس با ۲۲ امتیاز در جایگاه چهاردهم لیگ یونان قرار دارد.