فردا بازی های لیگ یک در شرایطی برگزار می شود که ستاد مبارزه با دوپینگ نگاه دقیق تری به مسابقات خواهد داشت. قرار است تعدادی از ماموران مبارزه با دوپینگ به شهرهای مختلف بروند و در چند ورزشگاه حاضر شوند تا از بازیکنان تست بگیرند.