علی اکبر صالحی روز شنبه در گفت و گویی در مورد تولید باتری هسته ای افزود : باتری هسته ای ساخته شده و مرحله آزمایشی را طی می کند تا کامل شود.

 

 رییس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: امیدواریم که ۲۰ فروردین بتوانیم از باتری هسته ای رونمایی کنیم. 

 

وی یادآور شد: این باتری کارایی فراوانی به خصوص در امر سلامت دارد و می تواند در درون بدن انسان کاشته شود و می تواند مادام العمر باشد چرا که طول عمری برابر با ۵۰ سال دارد.

 

صالحی گفت: این پروژه به خوبی پیش می رود وامیدواریم به زودی شاهد به کار گیری آن در حوزه سلامت و همچنین در جاهای دور دست یعنی در بیابان هایی که دسترسی به برق نیست از این باطری می شود برای وسایلی استفاده کردکه نیاز به نیروی برق دارد و دائم آنجا باشد.