محمدعلی نجفی در حکمی مهدی داوری دولت‌آبادی را به‌عنوان مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران منصوب کرد.

پیش از این شریف زاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران را بر عهده داشت.

داوری پیش از این معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بود.